नेपाल सरकार

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय

निर्माण ब्यवसाय बिकास परिषद

Nepali | English

Downloads

 1. ग वर्गको विवरण
  वर्ग ग [ download ] New
 2. ख वर्गको विवरण
  वर्ग ख [ download ]
 3. क वर्गको विवरण
  बर्ग क [ download ]
 4. इजाजपत्र स्तरवृद्धि फाराम
  निबेदन फाराम [ download ]
 5. अस्थाई दर्ताकाे लागी निवेदन
  अस्थाई दर्ताकाे लागी निवेदन [ download ]
© Construction Business Promotion Section.
Designed by SoftBank